Ochrana osobních údajů

 

Děkuji vám za návštěvu na mých webových stránkách. Vím, jakou důvěru jste mi dali, když jste se rozhodli sdílet své informace na těchto stránkách. A proto dodržuji zákonná ustanovení, které se týkají ochrany osobních údajů. Cílem těchto zásad je informovat Vás jakožto uživatele, jak nakládám a zpracovávám Vaše soukromé údaje.

 

  1. Základní informace

Správcem Vašich osobních údajů je Šárka Gia, ičo 88388042 zapsaná v obchodním rejstříku Magistrátu města Hradec Králové, emailem vune-zenstvi@seznam.cz a sídlem provozovny Lhota pod Libčany 199, 503 27.

V zásadě je možné navštívit webové stránky vune-zenstvi.cz, aniž byste museli zadávat jakékoliv Vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů je nezbytné pouze tehdy, pokud se rozhodnete používat určité služby – objednávkový formulář. Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s relevantním právním základem nebo na základě Vašeho souhlasu. Dodržuji ustanovení GDPR účinné od 25. 5. 2018 a dále příslušné vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

  1. Jaké informace využívám

Jedná se o: jméno a příjmení, adresní údaje, telefonní číslo a emailovou adresu.

Při návštěvě webových stránek vune-zenstvi.cz shromažďuji určité osobní údaje při využívání mých služeb – zejména při objednávání zboží. Zde je vyžadován Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Jméno a příjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Telefonní číslo a emailovou adresu je nutno zpracovat za účelem potvrzení objednávky a případného informování o důležitých skutečnostech majících vliv na smluvní vztah či na plnění ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a objednatelem. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména účetní kancelář, advokátní kancelář apod.

 

  1. Obecné protokolové soubory

Data připojení pro dotazovací počítač (IP adresa), které z mých stránek navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační data prohlížeče a použitý typ operačního systému, webovou stránku, z níž e-shop navštěvujete, a úspěšný přístup jsou dočasně zaznamenány webovým serverem v protokolových souborech (soubory protokolu). Technická správa webových stránek a anonymní shromažďování statistik umožňuje vyhodnocení přístupu k službě a vyhodnocení zaměřené na zlepšení ochrany údajů a bezpečnosti dat, aby se nakonec zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracovávám. Údaje o souboru protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které zadáte, po dobu 12 měsíců pro analytické účely, než budou vymazány.

 

  1. Osobní údaje třetích osob

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami. Může se např. stát, že si u nás zboží zakoupíte vy, ale nechcete jej vyzvednout či reklamovat. V tomto případě můžete vymezit pověřené osoby, které jsou oprávněné za Vás zboží vyzvednout či reklamovat. Tím nám poskytnete i jejich osobní údaje.

 

  1. Osobní údaje třetím osobám

V určitých případech je nutné předat Vaše osobní údaje třetím osobám. Jedná se o přepravní společnosti, které Vám mají doručit zásilku. Dále o subjekty zajišťující marketingové služby a subjekty zajišťující fungování tohoto e-shopu, a nutné s tím spojeno.

Vaše osobní údaje mohu sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

 

  1. Soubory cookies

Webové stránky vune-zenstvi.cz používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat, případně ve vašem prohlížeči používání cookies zcela zakázat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Soubory cookies běžně neobsahují žádné osobní informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, jednotlivé uživatele od sebe dokážeme pouze oddělit a přizpůsobit tak obsah webu konkrétním preferencím.

 

  1. Vaše práva

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním písemně na adresu sídla provozovny nebo emailem vune-zenstvi@seznam.cz. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budu však velmi ráda a prosím Vás, aby toto pochybení jste komunikovali nejdříve se mnou. Ráda udělám maximum pro to, abych Vám pomohla situaci vyřešit.

 

  1. Závěrečné ustanovení

Odesláním objednávky prostřednictvím našeho internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s mými podmínkami ochrany osobních údajů. Zaškrtnutím souhlasu při dokončení Vaší objednávky potvrzujete, že s těmito podmínkami souhlasíte, a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky v případě potřeby aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.